Nadace Unipetrol, Sportovní soukromá základní škola s.r.o. a HC Verva hokejový klub si dovoluje pozvat ředitele škol, pedagogy a zástupce měst do kulturního domu Citadela v Litvínově ve čtvrtek 3. října 2019, kde se bude konat odborná konference 4EDU pro inovativní vzdělávání.
Nadace Unipetrol spolu se SSZŠ Litvínov a HC Verva Litvínov má v úmyslu vytvořit  prostřednictvím konference platformu pro různé názory a vize, dát prostor kompetentním připomínkám, úvahám a zkušenostem, a také umožnit všem zúčastněným projevit své stanovisko v konstruktivních diskuzích. A to vše se stejným jmenovatelem, kterým je kvalitní vzdělávání dětí a mládeže.
Konference je rozdělena do tří programových sekcí:
·        Polytechnická (Nadace Unipetrol),
·        Inovace ve vzdělávání (SSZŠ Litvínov),
·        Sport a vzdělávání (HC Verva),
a potrvá v době od 9.00 hodin do 16.30 hodin.
V rámci dopoledního bloku vystoupí za Nadaci Unipetrol významný pedagog, pan Václav Klaus mladší, který problematiku českého školství zná jak v rovině teoretické, tak i praktické. Dále pan Tomáš Herink – člen představenstva Unipetrol a správní rady nadace a také pan Zdeněk Bělohlav, profesor VŠCHT. medailonky a foto viz příloha Odpolední blok bude věnován workshopům a ukázkám dobré praxe.
Dalšími řečníky konference jsou pan Jiří Šlégr, generální ředitel HC Verva,pan Radim Valigura, konzultant, stratég a mentor, medailonky a foto viz příloha, Tomáš Feřtek, publicista, dramaturg a příležitostný scenárista, Hana Váňová trenérka Instrumentálního obohacování, Vít Beran, ředitel pražské ZŠ Kunratice
edu konf.JPG

Mediálním partnerem 4EDU konference je Vltava Labe Media s.r.o. severní Čechy.
Konferenci moderuje pan Vladimír Meyer, šéfredaktor deníku VLM Severní Čechy.
Zapište si proto do kalendáře datum konference 4EDU, která se pro Vás může stát inspirací, podnětem k načerpání nových pracovních nápadů, nebo příležitostí k diskuzi o vlastních zkušenostech.