Vezměme to hezky od začátku a povězte prosím, Dalibore, jak jste se o studentské vědecké konferenci VŠCHT pro středoškoláky dozvěděl a byla účast na ní vaše spontánní rozhodnutí anebo vám to doporučil některý z pedagogů? Ke studentské vědecké konferenci jsem se dostal náhodou. Součástí 7. ročníku víceletého gymnázia jsou volené semináře. A já si bez pochyby, kromě i jiných, vybral chemii. K semináři patří i seminární práce. Začal jsem se tedy pídit po tématu práce, protože jsem nechtěl dělat výrobu tvarohu, nebo izolování kofeinu, či cokoliv jiného. Kontaktoval jsem mého bývalého učitele, který ve mně vzbudil neskutečný zájem o chemii, avšak od letošního školního roku pracuje na jiné škole. Ten mi doporučil, že bych mohl zkusit Středoškolskou odbornou činnost a tam si vymyslet pořádné téma. Tak jsem pátral dál, obcházel učitele po škole, až mi jedna paní učitelka řekla, že by možná byla schopná zařídit spolupráci s Unipetrolem. A tím se vše rozjelo. Pan docent mi navrhl téma, které bych mohl zpracovat, a vše se dalo do pohybu. Navštívil jsem ethylenovou jednotku, provedl měření a poté zpracoval práci. Obrovská zkušenost, která se jen tak nezíská. Nebýt paní učitelky, tak vlastně ani o SVK nevím. A účast už byla bezpochyby, téma přímo vybízelo k účasti a já si chtěl účast na takové soutěži vyzkoušet
 5FSH4075.jpg

Ve středoškolské sekci jste se svou vědeckou prací zvítězil, a upřímně, čekal jste to? Že jste si to přál o tom nepochybuji, ale věřil jste si?
Slyšel jsem, jaké byly loni práce, jak byli studenti úspěšní, a řekl jsem si, že to letos nebude jednodušší a že budu na tom muset řádně zapracovat, abych měl aspoň nějaké šance. Dost podpory mi dodal pan docent Herink, se kterým jsem svou práci konzultoval a dal mi pár tipů z vlastních zkušeností, jak se při takové přednášce chovat a jak se nejlépe připravit. V prvních chvílích, kdy jsem začal s prací říkal jsem si, že tohle nikdy nemůže projít. Ale pak přijde člověk do bodu, kdy je člověk na svoji práci hrdý a doufá, že s ní nějaký úspěch získá.
 
5FSH4103.jpg

SVK VŠCHT teprve druhým rokem umožňuje účast soutěžit také středoškolákům. V čem to bylo pro vás osobně přínosné?
Pro mě to bylo přínosné hned v několika směrech. Asi ten nejdůležitější byl ten, že jsem měl možnost se do toho zapojit, vyzkoušet si, jak se obhajují vědecké práce a také dostat odezvu od lidí, kteří tomu opravdu rozumí. Také součástí toho byla samotná činnost, která předcházela konferenci a tou bylo odebírání a analyzování vzorků přímo v provozu v Unipetrolu. Je to neskutečné, když to člověk vidí zblízka na vlastní oči a říká si, jak je to úžasné, že něco takového existuje.
 
Jak vás pochválili za umístění na vaší škole spolužáci i pedagogové?
Jelikož jsme Gymnázium a Střední odborná škola, kde na střední je jedním z oborů chemie, tak spousta učitelů na škole má nějaký vztah k chemii. A ti takový úspěch obdivují, a obzvláště, když je to student z gymnázia a nikoliv z chemického oboru střední školy. Pan učitel, který jel se mnou, mi gratuloval hned na místě a ve škole se připojili další pedagogové. Spolužáci vědí, že jsem takový více zapálený do chemie, takže chvála zněla i od mých vrstevníků. A takovou třešničkou je to, že mám vystavenou svou fotku a diplomy na chodbě před ředitelnou, kde visí úspěchy studentů školy.
5FSH4338.jpg

A plánujete už další vědeckou práci, Dalibore, se kterou půjdete do vědeckého klání příští rok?
Příští rok bych se chtěl znovu zúčastnit SVK, avšak zaujal mě nápad, že by příští rok mohli zkusit středoškolskou sekci v anglickém jazyce. To mi přijde ještě o trochu náročnější, než v mateřském jazyce, avšak nad vědeckou prací pro příští rok jsem ještě nepřemýšlel. Hlavně bych chtěl zkusit takovou práci, která by souvisela s oborem, který bych na vysoké škole studoval, ale tady je kámen úrazu. Všechny obory jsou velice zajímavé a člověk si nemůže vybrat více než 1.
 
zpracovala Julie Růžičková
 
Studentská vědecká konference je unikátní příležitostí pro všechny zúčastněné školy vyměnit si své zkušenosti a poměřit své znalosti v rámci Severočeského kraje i celé republiky. V litvínovské chemičce se sešlo 35 studentů a pedagogů ze sedmi škol, kteří sestavili čtrnáct středoškolských a dvacet jedna vysokoškolských týmů. Mezi letošní favority patřili studenti Prvního obnoveného reálného gymnázia (PORG) v Praze, kteří s sebou do Záluží přivezli prototyp robota. Odvezli si za něj speciální cenu Nadace Unipetrol za inovace. Druhou speciální cenu Nadace Unipetrol získala studentka Podkrušnohorského gymnázia Most Lucie Borovská, a to za aktuálnost své práce na téma obnovitelných zdrojů.
V sekci středních škol porota udělila tři první místa:
·         Petr Palivec, Masarykova střední škola chemická, Praha – Sborník chemických experimentů pro učitele základních a středních škol
·         Kamila Starkbaumová, Masarykova střední škola chemická, Praha – Záchyt těkavých organických látek a jejich kyslíkatých derivátů na nanočástice aerosolu v polárních stratosférických mracích
·         Dalibor Pelčák, Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, Ústí nad Labem – Stanovení výtěžků pyrolýzy benzinu metodou Hot Gass Sampling na etylenové jednotce Unipetrolu RPA.