Jak se přihlásit do výběrového řízení?

 • Žádost o stipendium vyplňte, vytiskněte a přiložte ostatní dokumenty
 • Potvrzení o studiu
 • Doklady o studijních výsledcích,
  kopii vysvědčení
 • Doklady o finanční situaci rodiny (potvrzení o výši příjmů, daňové přiznání, doklad o pobíraných sociálních dávkách)
 • Doporučení pedagoga, nebo jiné osoby podílející se na akademickém vzdělání
 • Kopii certifikátů, dokladů v případě dalších zkoušek
 • Vše pošlete poštou v řádném termínu na adresu nadace

Jaká kritéria je třeba splňovat?

Student vysoké školy
 • Student vysoké školy se zaměřením na přírodní vědy, konkrétně chemii a technické obory
 • Občan České republiky, nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu v České republice
 • Výborné studijní výsledky
 • Nepříznivá finanční situace studenta
Student střední školy
 • Žák, který se chystá do posledních dvou ročníků studia před maturitou
 • Nadání, zájem o přírodní vědy, konkrétně chemii či technické obory
 • Občan České republiky, nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu v České republice
 • Velmi dobré studijní výsledky, studijní průměr za předešlý rok do 2,0
 • Nepříznivá finanční situace rodiny

Příjem žádostí o stipendium se uzavře 15. července 2018

Správní rada Nadace Unipetrol doručené žádosti individuálně posoudí. Začátkem srpna čekejte výsledky výběrového řízení.